Verzekering

Eigen schuld, dikke bult!
Neen, niet bij "deKooKKlassen"!

Het kan al eens fout lopen tijdens uw kookklas,
maar wees gerust, iedere deelnemer is degelijk verzekerd.
Ook wij, de KooKKlassen, zijn ook volledig in orde.

U bent beschermd tegen materiële en lichamelijke schade die u aan derden veroorzaakt. Ook wanneer u zelf schade hebt geleden.

😃 Dus, u & ik zijn helemaal in orde!

** Polissen zijn afgesloten bij de "Federale Verzekeringen" en liggen steeds ter inzage op ons kantoor, en kan op eenvoudig verzoek, ten allen tijde opgevraagd en geraadpleegd worden.